• Nieuw blog Natural vision.

  15 augustus 2011

  Na de aangekondigde opheffing van het vk-blog wat rondgekeken en uiteindelijk terecht gekomen bij word-press.

  Het heeft even geduurd door ziekte en nog veel meer, maar dat staat voor een deel ook op het nieuwe blog.

  Voor meer zie; http://ruudbijlsma.wordpress.com/ 

   

  of;

  http://ruudbijlsma.wordpress.com/2011/07/30/tegenslag/ 

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 235 keer bekeken

 • 1 maart; release cd Arnaud Krakowka: Antic Journey.

  28 februari 2011

   

   
  Morgen 1 maart is het dan zover.
  De release van de tweede cd van Arnaud Krakowka;
  Antic Journey.
  Om meerdere redenen een gebeurtenis om even aandacht aan te besteden, al was het maar omdat ik de hoes ontworpen heb.
  Maar het gaat natuurlijk om de muziek.
  Een bijzondere cd van een bevlogen musicus en componist.
  Zonder meteen in hokjes te gaan denken, is de muziek misschien het best te omschrijven als rock met een sterk klassieke inslag en geïnspireerd op de psychedelische rockmuziek uit de jaren zestig.
  Duidelijk zijn de invloeden te horen van  Uli Jon Roth (Scorpions) in het gitaarspel van Arnaud. Vermeldenswaardig is nog dat twee voormalig leden van de Scorpions meedoen op de cd, waaronder bassist Nik Walker.
  Arnaud heeft het vermogen zijn gitaar te laten spreken en speelt met hart en ziel. Hij maakt muziek met gevoel, net even dat beetje meer, dat muziek vaak zo bijzonder maakt.
  De cd is het best te omschrijven als een alternatieve spirituele reis door de tijd en de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn, naast de meer traditionele weg.
  Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijs ik graag naar de site van Arnaud waar ook een aantal pre releases te horen zijn.
  http://www.arnaudkrakowka.com/audio.html
   
   

  Lees meer >> | 1 Reactie | Reageer | 248 keer bekeken

 • Interview Ruud Bijlsma.

  8 december 2010

  Interview op Exto.nl

  http://www.exto.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=2790

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 186 keer bekeken

 • Prikkeldraad-kunst.

  2 november 2010

  Nieuwe kunstblog over kunst, mens en samenleving.

  http://www.vkblog.nl/blog/149982

  http://prikkeldraad-kunst.blogspot.com/

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 322 keer bekeken

 • Fouten uit het verleden.

  30 september 2010

  Fouten uit het verleden

  Geven nog geen garantie voor de toekomst
  Zoals mag blijken uit de afgelopen politieke periode
  Waarin de samenleving en de politiek niet alleen een enorme ruk naar rechts maakten
  En de polarisatie een dieptepunt bereikte
  Maar ook een gigantische stap achteruit  gedaan werd in de geschiedenis
  En de ontwikkeling van de mensheid
  Waarbij macht en rijkdom beschermd worden
  En armoe en ziekte bestraft zullen gaan worden
  Wederinvoering van de charitas zal leiden tot een betere arbeidsmoraal
  En wie niet werken kan
  Zal het moeten voelen
  Wie niet genoeg heeft aan de bedeling
  Zal het loodje leggen
  En daarmee de samenleving een dienst bewijzen
  Een laatste dienst
  En hiermee zal de samenleving ontlast worden
  Alsmede de gezondheidszorg
  Die voorbehouden zal zijn aan de betaalkrachtigen
  En hen die zich vrijwillig ter beschikking stellen
  Van de wetenschap
  Of de regering
  Anders dan proefkonijnen zullen zij in staat gesteld worden
  In hun natuurlijke habitat te vegeteren
  Tot van hoger hand anders wordt beschikt
  Waarbij aangetekend dat het absoluut verboden zal zijn de hand aan zichzelf te slaan
  En het strafbaar wordt zich van enig handwerk
  Ter eigen bevrediging te bedienen
  Hetgeen voorbehouden wordt aan hen met een kerkelijke funktie
  Ten einde zich niet van vreemde handen te hoeven bedienen
  Noch bediend te hoeven worden
  Zulks als in het verleden geleid heeft tot enige stafzaken
  Waarbij aangetekend dat het handteren van de roede
  Bij de bestraffing en of beteugeling van al dan niet onhandelbare kinderen wel weer wordt toegestaan in beperkte kring
  Als ook in huiselijke omgeving
  Waar ook een beperkte tuchtiging ter onderwerping van afvalligen
  En opstandige pubers en vrouwen
  Weer heringevoerd gaat worden
  Mits een en ander niet leid tot verhoogde lasten middels toenemende medische zorg
  Voor de samenleving als geheel
  Maar het beginsel van zachte heelmeester maken stinkende wonden
  Wordt ook in de ouderen en gehandicapten zorg
  Wederom toegepast
  En ook als het gaat om toegepaste heropvoeding
  En zal ook in de gezinszorg
  Zijn tol eisen
  Waarbij alleen tweeverdieners met beiden een bovenmodaal inkomen
  Gespaard zullen worden
  Omdat slechts zij in staat geacht worden
  Te sparen
  En daarmee de in het slob geraakte economie
  Met name te weten de in het verleden inadequate banken
  Een hernieuwde impuls te geven
  En zal ter bescherming van de nieuwe orde
  De dienstplicht heringevoerd worden
  Opdat bij toekomstige dubieuze conflicten in m.n. derde wereldlanden
  Waar niet met name te noemen religies beleden worden
  Een voorbeeldige troepenmacht ingezet zal kunnen worden
  Die enerzijds vervangbaar is in alle opzichten
  En voorts gemist kan worden als kiespijn
  In onze kieskeurige samenleving
  Waarbij aangetekend dat kiezen in de toekomst onderhevig zal zijn aan strengere staatscontrole
  En indien nodig van overheidswege gecorrigeerd zal gaan worden
  En vrijheid van meningsuiting uiteraard het hoogste goed blijft
  Mits deze mening de standpunten van de zittende regering
  En gedoogsteuners onderschrijft
  Verder zal als blijk van goede wil aan alle uitkeringsgerechtigden
  Een korting worden opgelegd
  Die slechts bedoeld is als een goedwillende aanmoediging
  Om zelf werk te vinden
  Waar het niet is
  En wij het niet voor u kunnen maken
  Met daarbij als blijk van goede wil
  Het uitdelen
  Aan hen die welwillend
  En goedschiks
  Dan wel kwaadschiks
  Aan deze maatregel hun goedkeuring verlenen
  En ook als compensatie van verloren koopkracht
  Ter beschikking gesteld zullen worden
  Twee zwarte spijkerbroeken
  En twee rode overhemden
  Alsmede een kortingsbon
  Voor de verplicht te dragen zwart lederen schoenen en riem
  Waarin voorzien zal worden door de aan de firma staat gelieerde groothandel
  In populistische kledij en uitspraken
  En waarvoor verantwoordelijk zal zijn de nieuw aan te stellen minister van propaganda
  Die als minister van integratie en veiligheid
  Tevens zal gaan over de uitzetting van vreemdelingen
  En anderszins verdacht gemaakte bevolkingsgroepen
  En die bij monde van volmacht
  Het recht krijgt dit in eigen hand te nemen
  Of te geven in handen van
  Daartoe door hemzelf ingestelde
  Ambtenaren
  Al dan niet in functie
  In dienst van de overheid
  Zal dienstbaar gemaakt worden een ieder
  Die met terugwerkende kracht
  Kritiek heeft
  Of ooit heeft geleverd
  Op onze democratisch gekozen leiders
  Waarbij met name gebruik zal worden gemaakt van internetbronnen
  Alsmede bewaarde beveiligingsbeelden
  En oude politiedossiers
  Die nog niet over straat zijn geweest
  Hiertoe zullen ambtenaren met speciale opsporingsbevoegdheden
  Opgeleid worden
  Tot blinde volgers van de totalitaire staatsdoctrine
  Welke zijn weerspiegeling zal krijgen in het buitenlands beleid
  Waarbij aangetekend dat ontwikkelingssamenwerking kosteloos blijft bestaan
  En dat daarin geïnvesteerde kosten
  Na terugvordering
  Deels ten goede zullen komen
  Van projecten
  In gebieden die het echt nodig hebben
  En die bereid zijn onze behoeften
  Naar daadkracht en aanwezige grondstoffen
  Te bevredigen
  Alsook ons beleid ondersteunen
  En zich wensen te bekeren tot het nieuwe kapitalistisch hervormde stelsel
  Zonder verplichting de eigen identiteit op te geven
  Hetgeen evenzo geld voor de eigen burgers
  Zolang ze zich houden aan de geldende normen en waarden
  Zoals voorgeschreven door vertegenwoordigers van het christelijke geloof en de regering
  Die zich verder in zal zetten voor de bevordering van de betrekkingen met andere kapitalistische grootmachten
  En daarbij kontkruiperij en stekende bevedering
  Niet uitsluit
  Met de aantekening dat gelden hiervoor vrijgemaakt worden door kortingen op alle uitkeringen inclusief aow en wao
  Met aan de voedselbanken het verzoek
  Te voorzien in de dagelijkse behoefte van hen die lijden onder voornoemde maatregelen
  En de verstrekking van een droog brood
  Niet verder dan drie weken over houdbaarheids datum
  Aan alle hulpbehoevende ouderen
  Waarbij dient te worden opgemerkt dat men in zorginstellingen en ouderenvoorzieningen wel met een plak minder kan volstaan
  Daar droog brood toch moeilijk te verteren
  En weg te krijgen is
  Alsmede de nuttigers hiervan
  Waarvan akte
  Zoals evenzo een akte van goedkeuring zal worden opgesteld voor burgers van niet nationale komaf
  Welke ook etnisch geregistreerd zullen worden
  Door het ministerie van integratie en veiligheid
  Opdat zij
  Indien van toepassing
  Na registratie aangespoord worden tot het herkenbaar dragen van enig nader omschreven kenmerk
  Ter identificatie
  Van hun afkomst
  Dan wel vermeende afkomst
  En religie
  Dan wel levensovertuiging
  Te denken hierbij val aan niet stigmatiserende symbolen
  Als een rondje voor roma en andere zigeuners
  Een half rondje voor moslims
  En een vierkantje voor andere allochtonen
  Waarbij aangetekend dient te worden dat voorgenomen registratie niet op basis van geloof zal geschieden
  Daar het beginsel van godsdienstvrijheid gehandhaafd blijft voor de christelijke volgers in ons land
  En dat ook onderscheid op basis van ras, sexe of sexuele geaardheid, voor zover van toepassing
  Niet zal lijden tot discriminatie van gehele bevolkingsgroepen
  Of individuen
  Mits goed aangepast
  En er geen openlijke uitingen plaatsvinden van de aan hen toegeschreven vooroordelen
  Zoals vastgelegd in het omgekeerde positieve discriminatie wetsvoorstel van het ministerie van binnenlandse zaken
  Waarbij in acht dient genomen te worden dat niemand uitgesloten kan worden uit deze samenleving, noch van enige functie
  door positieve discriminatie ten aanzien van substantiële minderheidsgroepen binnen diezelfde samenleving
  en derhalve minderheidsgroepen en vrouwen niet langer voorgetrokken of positief gediscrimineerd kunnen worden
  noch enige achterstandsgroep voorgetrokken kan worden
  hetgeen voorbehouden zal zijn aan de heersende klasse
  Conform de wensen van een niet onaanzienlijk deel van deze samenleving
  Kortom laten we niet op de zaken vooruitlopen en de toekomst positief tegemoet treden,
  Er valt nog genoeg af te geven op werkonwillige kunstenmakers en andere culturele wanpresterenden die gezamenlijk toch goed zijn voor een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van het begrotingstekort door het inleveren van bestaande subsidies en uitkeringsregelingen
  En dat dit ongetwijfeld zal lijden tot een afname van kritische en negatieve geluiden uit de samenleving
  Met name uit de hoek van de geëngageerde maatschappijkritische populatie
  Die zich weigert te conformeren aan de populistische orde
  De grijze massa die niet doorheeft dat echte kunst er is voor de mensch
  Die het kan betalen
  En dat voor het overige volk kunst van de nieuwe orde op een betaalbaar niveau zal worden aangeboden door de bekende winkelketens
  Dit ter stimulering van de eenheid onder de bevolking
  Waarbij ieder het recht heeft hetzelfde kunstwerk in huis te hebben
  Als elk ander
  Derhalve zal dan ook een subsidie worden verstrekt aan die bedrijven
  Die het mogelijk maken dat ieder
  Hetzelfde kunstwerk aan muur kan hangen
  Als de buren
  En zelfs de meer welgestelden
  Voor zover zij geen gebruik maken van de diensten van een beperkte groep geselecteerde kunstenaars
  Naast deze subsidie zal ook de ikeaprijs ingesteld worden voor de meest kleurloze kunstuiting ten bate van het algemeen nut en het bedrijf in het bijzonder en zal jaarlijks worden uitgereikt door de minister van cultuur 
  Welke zal worden ingelijfd bij het ministerie van integratie
  Daar voormalige onaangepaste kunstenaars geherintegreerd dienen te worden in onze nieuwe maatschappelijke orde
  En zullen moeten werken voor hun
  Te lang van overheidswege gesubsidieerde dure linkse hobby’s.
   
   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 222 keer bekeken

 • Podium 30.

  15 september 2009

  Zondagochtend mocht ik, samen met Jacob Bos, aanschuiven aan de salontafel van het radioprogramma Podium 30 van RTV Drente, over kunst en cultuur. Het programma wordt gepresenteerd door Lukas Koops. De andere gasten waren Jeanette Klok van de kunstroute Assen en Jos Visser van het Axis theaterfestival. Ik mocht wat komen vertellen over de tentoonstelling van het fotografencollectief Lucix, die exposeert bij Kunstreizigers grote zomertentoonstelling te Ruinen. Jacob zat er natuurlijk namens Kunstreizigers.

  De uitzending was om 11 uur en na een verkeerde afslag genomen te hebben op de heenweg belande ik eerst nog in Bovensmilde. Daar ik in Assen moest zijn ben ik maar omgekeerd en na nog drie verkeerde afslagen uiteindelijk de studio toch gevonden. Om 1 voor 11 kwam ik aan. Net op tijd. Dus wel een beetje gespannen begon ik aan het gesprek. Uiteindelijk viel het toch nog wel mee. Voor wie het nog wil horen is hier de link; Podium 30

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 256 keer bekeken

 • The road to nowere.

  26 mei 2009

   

   
   
   
  Langzaam waaiden ze weg.
  Één voor één.
  De wilde haren.
  Door de wind gevangen.
  In het gezicht geblazen.
  De verkoeling.
  De schier eindeloze rit.
  Die was begonnen.
  Het geronk van de motor overstemde vrijwel alle gedachten
  De herinneringen aan een verloren jeugd bleven achter in het spoor van verplaatste lucht.
  De druk was steeds maar toegenomen.
  Het hoofd vol van idealen was bijna ontploft.
  Geen indruk bleef meer hangen.
  Volheid van zichzelf te eten bleef slechts weinig achter.
  Bestand tegen de tegendruk van de maatschappij.
  De uitlaatklep gesloten.
  De inspiratie opgedroogd.
  Samen met de tranen.
  Vergoten om een verloren lief.
  De duisternis die ook al geen troost meer bracht verlicht met enkel een lichtpunt van een brandende sigaret.
  De frustraties afgereageerd op onschuldige passanten.
  De vuisten bebloed.
  Verkrampte spieren losgeweekt met alcohol.
  Het hoofd benevelt.
  Het achtergelaten spoor verwoestend.
  Niets dat was meer voor eeuwig.
  De pijn die had het innerlijk verscheurd.
  Uit één persoon ontstonden twee.
  Later nog meer.
  Het complex begon te kwellen.
  Het genie dat was vermoord.
  De opsluiting in eenzaamheid zichzelf te pijnigen.
  Voor weken.
  Geen genade.
  Noch troost gevonden.
  Geen schouder breed genoeg.
  Doorweekt het shirt.
  Zweet en tranen vermengt met bloed.
  Het hoofd meermalen gestoten.
  Tot bezinning gebracht en het besluit genomen.
  Even ondoordacht.
  Als was de ware aard nog niet doorgedrongen tot het bewustzijn dat was verloren.
  De ziel die was verkocht.
  Om zomaar samen met z’n tweeën op weg te gaan.
  We zien wel waar we stranden.
  Onderweg of in de berm.
  De afgrond ingereden.
  Met volle vaart de bocht uitgevlogen.
  De stemmen voeren luidkeels een dialoog in gedachten.
  Alleen voor ingewijden.
  Door geen ander te begrijpen.
  De weg lag open.
  De ogen waren gesloten.
  De wereld raasde voorbij.
  In duizelingwekkende vaart.
  Ging heen de tijd.
  Verloren zonder te gokken.
  Het einde tegemoet.
  Ergens moet deze weg toch ook eens ophouden.
  Te bestaan.
  Al was het slechts in gedachten dat hij was gemaakt.
  De wielen bleven maar draaien.
  Evenals de gedachten
  Draaiden door de twee persoonlijkheden.
  Gezamenlijk gevlucht.
  Voor nog vreemdere gedachten.
  Te rijden op de wind.
  Het asfalt op.
  Rubber verbrand.
  Een spoor van zwarte gedachten.
  Een stem uit niemandsland.
  De verlokking gehoord.
  Het zingen der sirenen.
  De storm die is opgestoken.
  Niets kan nog weerhouden de drang om zichzelf te profileren.
  Voorbij de angst om over lijken te lopen.
  Het gaan is ook bestaan.
  Verwarde identiteiten.
  Schreeuwen om het hardst.
  Niet om gehoord te worden
  Slechts om te overstemmen.
  De rede is achtergelaten onderweg.
  Niet meer in te halen.
  De snelheid duizelingwekkend.
  Het plan dat nooit is bedacht.
  De vorm die het begint te krijgen.
  Ook al is het slechts een bedenksel van het brein dat zichzelf nooit heeft willen kennen.
  De weg naar binnen bleek steeds langer dan verwacht.
  De tocht vol te houden vergde meer kracht dan gedacht.
  Makkelijker was de weg die al zovelen hadden betreden.
  Achter zich te laten.
  Wat was is nu voorbij.
  Het heft uit handen gegeven.
  De overgave aan de machine.
  De kronkels in het beleven.
  Onderweg.
  Onder weg.
   
   
   
   
   
   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 198 keer bekeken

 • De kunstenaar.

  18 maart 2009

   

  Een kunstenaar

   

  Wil weten
  Wat kunst is
  Zodat hij
  Zichzelf kan definiëren
  Om zo
  Zijn bestaan
  Te rechtvaardigen
  In een wereld
  Waar men vreemd aankijkt
  Tegen de mens die creëert
  En schept
  Omdat van oudsher
  Dat voorbehouden is
  Aan de goden
  En de kunstenmaker
  Zich zelf verloren voelt
  In een alledaagse wereld
  Die gewoon is
  En grauw
  Zonder de schoonheid
  Van zijn verbeelding
  Streelt hij graag
  Zijn ego
  Door te vertoeven
  Op hoge toppen
  Gelijk de goden
  Op de Olympus
  Betreed hij wegen
  Waar nog geen paden zijn
  Begaan
  Met het lot
  Van de wereld
  Die voortkomt uit zijn hart
  En hand
  Vormgegeven
  Door zijn nimmer
  Rustende geest
  Is hij onzeker
  Over zijn
  Bestaan
  En zijn
  Wezen
  Is de zekerheid
  Ontnomen
  Door de kleingeestige
  Burgerij
  Die zich vergaapt
  En verlustigd
  Aan zijn creaturen
  En toch zijn leven
  Afkeurt
  Als ware hij
  Een paria
  Die slechts vegeteert
  Door te parasiteren
  Op de overrijpe vruchten
  Van een verziekte
  Maatschappij
  Die geld
  En macht verheerlijkt
  En zich aanzien verschaft
  Door kunstwerken
  Aan te schaffen
  Van het gebroed
  Die zij luidkeels verachten
  Slechts om de prijs
  Te drukken
  Die zij
  Het kwaad betalen
  Om hun zielenheil
  Veilig te stellen
  Voor het hiernamaals
  Zoals verbeeld
  Door de kunst
  Ontstaan uit lijden
  Veredeld
  Met wereldse tranen
  In het dal
  Overspoeld
  Door emoties
  Overmant
  Geworden
  Tot wat onvermijdelijk is
  Het zijn
  En open staan
  Voor noviteiten
  Is niet alleen voorbehouden
  Aan de grote geesten
  Die wetenschap
  Bedrijven
  Verkopen
  Ook weer door
  De ontdekkingen
  Gedaan in de fantasie
  Van eenzame schepselen
  Die slecht schiepen
  Wat hun verbeelding
  Tot vaste vorm wist
  Te doen geraken
  In woord en beeld
  En zang en dans
  Zijn er de makers
  En natuurlijk ook
  De uitvoerders
  Die de eer
  Voor zich
  Op doen strijken
  Een hard
  Gelach
  Hun deel
  Afgestaan
  Aan een wereld
  Vol onbegrip
  Tot het moment
  Is aangebroken
  Dat verlichting
  Zich openbaart
  Aan die gesloten geesten
  Die bekrompen schepsels
  Die zijn ontstaan
  Uit de slechte fantasie
  Van een verdorven god
  Die hen verbood
  Van het leven te genieten
  En bovenal
  Niet toestond dat zij
  Van het leven leerden
  Dat leven is
  Het enige zijn
  Dat recht doet
  Aan het wezen
  Dat is bestaan
  In liefde
  Elke dag
  Opnieuw
  Te zijn
  Geboren
  In het licht
  Van die ene dag
  Dat enige moment
  Dat is
   De eeuwigheid
  Die zij
  Elke dag
  Weer zoeken
  In het verleden
  Of de toekomst
  En nimmer zullen bereiken
  Is dat de kunst
  Dat ene moment
  Dat is
  Nu.
  Te pakken
  Krijgen
  En houden
  Het onmogelijke
  Nastreven
  In doen
  En laten.
   
   

   

  Lees meer >> | 2 Reacties | Reageer | 200 keer bekeken

 • spiegelingen.

  28 februari 2009

  Even eens wat nieuws proberen.

   http://www.youtube.com/watch?v=-67etlMXJDk

   

  http://www.youtube.com/watch?v=jlRJ6ImkE7g&feature=related

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 248 keer bekeken

 • Dood spoor.

  7 januari 2009

   

  Lopend
  Op je tenen
  Tussen de regels door
  Balancerend
  Op het slappe koord
  De lijn
  Dienst
  Is vertraagd
  Het spoor
  Bijster
  Snugger zijn ze niet
  Achter de knoppen
  Waar ze heen gaan
  Automatische responsen
  Heel hun wezen
  Geconditioneerd
  Vanaf het moment
  Van geboren worden
  Gedoemd
  Te sterven
  Zittend
  Op hete kolen
  Te wachten
  Tot het vuur
  Dat dooft
  Verteerd
  De verkeerde gedachten
  De vlam
  Die is gedoofd
  Het hoofd
  Dat is volgestopt
  Met vooroordelen
  Lijkt te splijten
  De stam
  Ontworteld
  En ontheemd
  Dolend in een droom
  Vol van vreemde machten
  Beheersen ze slechts de illusies
  Van iemands verwachten
  Dat een leven
  Ooit
  Nog eens
  Zal worden geleefd
  Zoals we al reeds bedachten
  Voordat we gingen
  Onze wegen
  Die splitsten
  Daar
  Waar ze elkander kruisten
  Elk verder
  Lopend
  Op dood spoor
   
   
   

  Lees meer >> | 2 Reacties | Reageer | 193 keer bekeken

 • Meer blogs >>